1/2018 – Wspólnota Mieszkaniowa w Proszowicach zleci malowanie klatki schodowej. Kontakt i informacje administracja

2/2018 – Wspólnota Mieszkaniowa w Proszowicach zleci wykonanie prac konserwacyjnych polegających na wyrównaniu opaski wokół budynków wykonanej z kostki betonowej, poprawienie izolacji  7 m2 fundamentu pionowego oraz odprowadzenia wody z rynien.Kontakt i informacje administracja.