System e-lokale mmSoft

Aby uzyskać dostęp do dokumentów i ogłoszeń wspólnot mieszkaniowych:

Kartoteki lokali i rozliczenia płatności :

https://mmsoft.com.pl/lokale.php?Adm=125

w przypadku zagubienia hasła bądź nr login prosimy o kontakt:

telefoniczny, sms, email