Zakres: Firma oferuje Państwu profesjonalne usługi w zakresie zarządu i administracji Wspólnot Mieszkaniowych mających na celu zapewnienie właścicielom oraz najemcom komfort i bezpieczeństwo mieszkania. Obejmują one między innymi:

 • zwołanie i prowadzenie zebrania założycielskiego oraz corocznych zebrań Wspólnoty,

 • zarejestrowanie Wspólnoty,

 • zarządzanie nieruchomością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i podpisaną umową określającą zakres kompetencji,

 • zawieranie umów z dostawcami mediów i kontrola ich wykonania; dokonywanie rozliczeń zużycia mediów,

 • prowadzenie ewidencji księgowej,

 • prowadzenie kartotek poszczególnych lokali,

 • ubezpieczenie budynku,

 • regulowanie zobowiązań finansowych Wspólnoty,

 • kontrola pracy osób obsługujących nieruchomość,

 • zlecanie przeglądów i kontroli okresowych budynku,

 • obsługa techniczna – organizacja dokumentacji , remontów, awarie,

 • reprezentowanie Wspólnoty w sprawach jej dotyczących przed instytucjami i organami samorządowymi,

 • wykonywanie innych nie wyszczególnionych czynności uzgodnionych w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty,

 • Obsługa prawna,

 • obsługa techniczno-budowlana 24 h /d,

 • program administracyjno księgowy, usługa e-lokale – mmSoft Lokale,

 • pełna wizualizacja środków finansowych,

 • sald kont właścicieli lokali

 • kosztów Wspólnoty,

 • czytelność rozliczeń – ZAWSZE WIESZ ZA CO PŁACISZ,

 • ubezpieczenie nieruchomości,

 • racjonalne wykorzystywanie pieniędzy właścicieli – brak ukrytych kosztów,

 • ATRAKCYJNE KOSZTY ZA ZARZĄDZANIE – STAWKA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE W DRODZE NEGOCJACJI z ZARZĄDEM WSPÓLNOTY.